Belvedere

Projekt: 2012
Budowa: 2014
Klient: prywatny
Lokalizacja: Nowa Oranżeria w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Zespół projektowy: Boris Kudlička, Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa, Jolanta Szybiak, Dorota Wilczyńska

Współpraca: Mateusz Morski, Małgorzata Niedzielska, Michał Bartnicki
Projekt zieleni: Abies – Landscape Architecture Barbara Kraus Galińska

Fotografie: Rafał Kłos