Sense Med Concept

Projekt: 2022
Budowa: 2022
Inwestor: Vicar Management sp. z o.o.
Lokalizacja: Warsaw, Poland

Zespół projektowy: Boris Kudlička, Weronika Libiszowska, Rafał Otłog, Marzena Bednarczyk, Izabela Bieniaszewska-Sajdak

fot. PION Studio