That’s Living Office

Design: 2020
Contruction: in progress
Location: Krakowskie Przedmieście, Warsaw, Poland

Design team: Boris Kudlička, Weronika Libiszowska, Rafał Otłog, Aleksandra Konstanciak

Visualisations: Piotr Łabęda