Biura Lindengut

Projekt: 2017-2018
Budowa: 2018
Klient: Consiglio
Lokalizacja: Lindenstrasse, Zurych, Szwajcaria

Zespół Projektowy: Boris Kudlička, Weronika Libiszowska, Ewa Mostowa, Dorota Wilczyńska (WWAA), Paulina Karwowska, Izabela Bieniaszewska, Rafał Otłog, Piotr Zonnenburg

Zdjęcia: Sebastian Rzepka
Wizualizacje: Piotr Łabęda